K'hose ena e akaretsa sebopeho - puo, lingoloa le ho ruta Sesotho likolong tse mahareng le tse phahameng.

Sebopeho- puong re shebana le seboleli, teng re bua ka sebopeho, mefuta, tsebeliso, mokhoa le bonako bo fapaneng ba seboleli.

Lingoloeng re tl'o shebana le mefuta e 'meli ea libuka e leng tsoantsiso, le pale- khutsoe. lingoloeng tsena ka bobeli re sheba litsiea tsa tsona e leng: tikoloho, tema, libapali/ baphetoa, qoaketsano/khohlano le puo.

Ho ruteng hoa Sesotho teng  re tl'o tsepamisa maikutlo holim'a moralo - thuto, lenaneo - thuto, moralo - tsebetso, tlaleho ea mosebetsi le boitokisetso ba letsatsi le letsatsi ba ho ruta.