Re tlo ithuta ka mekhoa ea ho ruta lingoloa le sebopeho-puo kahar' kh'ose ena.