LUMELA MIOITHUTI KEA U AMELA COURSENG ENA.LEBITSO LAKA KE  ALICE MOHLOBOLI.. KE NNA EA TLANG HO U THUSA COUSENG ENA 3403. KE FUMANEHA KA T5