Kahare ho thuto ena re tlo ithuta:

1. Bala lingoloa tse fapaneng le litaba ta bochaba.

2. ho manolla lingoloa le liataba tsa bochaba.