Karoloaneng ena ea selemo re tl'o ithuta tse latelang: sebopeho puo, lingoloa le mekhoa ea ho ruta. sebopeho - puong re tl'o shebisisa ' Seboleli. athe lingoloeng teng re tl'o shebana le libuka tse latelang: tsoantsiso le pale - khutsoe re be re bone na re ka li ruta joang.